2017 # Kun for helsepersonell – I følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.

Misodel arnbånd

Induksjon av fødsel eller igangsetting av fødsel utføres på fødeavdelinger/klinikker hver dag.
Ca. hver femte fødsel settes i gang i Norge. Tendensen har vært økende og igangsetting av fødsel har fått mye fokus hos fagmiljøet, myndigheter og media.

Helsedirektoratet kom med kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Norge i 2010. «Et trygt fødetilbud» Norsk Gynekologisk Forening har utarbeidet en veileder i fødselshjelp 2014.

MISODEL er det første misoprostol legemiddelet med denne indikasjonen i Norge. Misoprostol er den mest effektive substansen til å sette i gang fødsel.

Gjennombruddsprosjektet (2015) viste en reduksjon av induksjon blant førstegangsfødende. Rikshospitalet sin poster – last ned PDF.

MISODEL har godkjent indikasjon: Induksjon av fødsel hos kvinner med umoden cervix, fra uke 36 i svangerskapet, hvor induksjon er klinisk indisert.

Link til Felleskatalogen og link til SPC

MISODEL er et vaginalinnlegg som frisetter misoprostol med gjennomsnittshastighet på 7 μg/time i løpet av 24 timer. Behandlingen kan avbrytes ved å trekke vaginalinnlegget ut.

Vaginalinnlegg som metode er ikke ny. Vaginalinnlegget er også i Propess, men det inneholder dinoproston. Teknologien er kjent siden 1989 og det er født over 8 millioner barn etter igangsetting med Propess. Nå lykkes det med å bruke den foretrukne substansen misoprostol i vaginalinnlegget og produktet heter MISODEL.

I en stor obstetrikk studie, kalt EXPEDITE, gjennomført i samarbeid mellom Ferring og University of Bristol, konkluderte med at MISODEL signifikant reduserte tid til forløsning, sammenlignet med vaginalt dinoproston.

Det som har vært akseptabel praksis, er nødvendigvis ikke det mer. Når et produkt blir godkjent for bruk ved indikasjon der det tidligere ikke har vært et godkjent produkt, medfører det juridiske og medisinske begrensninger i hvordan en kan bruke ikke godkjente produkter på samme indikasjon.