2018 # Kun for helsepersonell – I følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.
Misodel arnbånd

Induksjon eller igangsetting av fødsel utføres på fødeavdelinger/klinikker hver dag.
Cirka. hver femte fødsel settes i gang i Norge. Tendensen har vært økende, og igangsetting av fødsel har fått mye fokus hos fagmiljøet, myndigheter og media.

Helsedirektoratet kom med kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Norge i 2010. «Et trygt fødetilbud» Norsk Gynekologisk Forening har utarbeidet en veileder i fødselshjelp 2014.

MISODEL er det første misoprostol-legemidlet med denne indikasjonen i Norge. Misoprostol er en effektiv substans til å sette i gang fødsel. Gjennombruddsprosjektet (2015) ved Rikshospitalet viste en reduksjon av induksjon blant førstegangsfødende. Rikshospitalets poster – last ned PDF.

MISODEL har godkjent indikasjon induksjon av fødsel hos kvinner med umoden cervix, fra uke 36 i svangerskapet, hvor induksjon er klinisk indisert.

MISODEL er et vaginalinnlegg som frisetter misoprostol med gjennomsnittshastighet på 7 μg/time i løpet av 24 timer. Behandlingen kan avbrytes ved å trekke vaginalinnlegget ut.

En stor obstetrikk studie, kalt EXPEDITE, gjennomført i samarbeid mellom Ferring og University of Bristol, konkluderte med at MISODEL signifikant reduserte tid til forløsning, sammenlignet med vaginalt dinoproston (Propess).

Det som tidligere har vært akseptabel praksis, er nødvendigvis ikke det mer. Når et preparat blir godkjent for bruk ved en indikasjon der det tidligere ikke har vært et godkjent preparat, medfører det juridiske og medisinske begrensninger i hvordan en kan bruke ikke godkjente preparater på samme indikasjon.