Postpartumblødning (PPB) eller blødning etter fødsel defineres slik:

  • Tidlig PPB: Over 500 ml i løpet av de første 24 timer etter fødselen
  • Alvorlig PPB: Over 1000 ml blødning i løpet av første 24 timer etter fødsel
  • Livstruende PPB: Over 40% blodtap (ca 2800ml)
  • Sen PPB: Fra 24 timer til 12 uker postpartum

Postpartumblødning er hyppig forekommende og alvorlig så i Norge får alle fødende forbyggende behandling.

  • Ny PABAL RTS produktmonografi er tilgjengelig ta kontakt med oss så får du tilgang.

PABAL er et langtidsvirkende okytocinagonist som gis intravenøst over 1 minutt rett etter fødsel. Se godkjent indikasjon.

PABAL reduserer behovet for tilleggsbehandling med 50%. Erfaringer fra Nederland var at PABAL eliminererer konstant tilsyn med vedvarende infusjon og er bekvemt for pasient og medisinsk personell.

Bilder