2018 # Kun for helsepersonell – I følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.

Postpartumblødning (PPB) eller blødning etter fødsel defineres slik av Veileder i Fødselshjelp 2014:

  • Tidlig PPB: Over 500 ml i løpet av de første 24 timer etter fødselen
  • Alvorlig PPB: Over 1000 ml blødning i løpet av første 24 timer etter fødsel
  • Livstruende PPB: Over 40% blodtap (ca 2800ml)
  • Sen PPB: Fra 24 timer til 12 uker postpartum

Postpartumblødning er hyppig forekommende og alvorlig så i Norge får alle fødende forbyggende behandling.

PABAL er et langtidsvirkende okytocinagonist som gis intravenøst over 1 minutt rett etter fødsel. PABAL har godkjent indikasjon forebygging av uterusatoni etter forløsning av spedbarn ved keisersnitt under epidural– eller spinalanestesi.

Bilder