2018 # Kun for helsepersonell – I følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.

Postpartumblødning (PPB) eller blødning etter fødsel defineres slik av Veileder i Fødselshjelp 2014:

  • Tidlig PPB: Over 500 ml i løpet av de første 24 timer etter fødselen
  • Alvorlig PPB: Over 1000 ml blødning i løpet av første 24 timer etter fødsel
  • Livstruende PPB: Over 40% blodtap (ca 2800ml)
  • Sen PPB: Fra 24 timer til 12 uker postpartum

Postpartumblødning er hyppig forekommende og alvorlig så i Norge får alle fødende forbyggende behandling.

PABAL er et langtidsvirkende okytocinagonist som gis intravenøst over 1 minutt rett etter fødsel. PABAL har godkjent indikasjon forebygging av uterusatoni etter forløsning av spedbarn ved keisersnitt under epidural– eller spinalanestesi.

Les mer om PABAL på Felleskatalogen

«Ferring Pharmaceuticals and MSD Announce Completion of Largest Clinical Trial Ever Conducted in Postpartum Haemorrhage»

Bilder