Dokumentasjon

Det er nå dokumentert i flere vitenskapelige studier at progesteron forebygger for tidlig fødsel hos kvinner. Det kan være kvinner som tidligere har født for tidlig, eller at det oppdages en for kort livmorhals under svangerskapet.

Veilederen i Fødselshjelp fra 2014 fra Norsk Gynekologisk Forening anbefaler progesteronbehandling til kvinner med risiko. For ytterligere informasjon henvises det til veilederen.

Risikogravide er de som tidligere har en spontan preterm fødsel før uke 34. Og/eller tilfeldig oppdaget kort cervix mindre enn 20mm påvist før uke 32. Behandlingen bør starte fra uke18-24 og opp til uke 34.

Bilder