Dokumentasjon

Bruk av tokolyse reduserer andelen som føder innen 24 timer, 48 timer og syv dager. Behandling kan utsette fødselen i noen døgn slik at fosteret kan få effekt av lungemodningsbehandlingen og/eller overføring til annet sykehus.

Betydelig prisreduksjon på TRACTOCILE (atosiban) fra 2017

Se oppdaterte nye LIS priser. Mer om LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid) her.

Link til Felleskatalogen her.

Behandlingsskjema for TRACTOCILE (atosiban).

Behandlingen gis intravenøst i tre trinn. Se skjema. På spørmål om behandlingen kan gjentar etter 48 timer har RELIS utalt at det kan gjentas inntil tre ganger. Erfaringen er begrenset og det skal basere på en klinisk vurdering.

TRACTOCILE (atosiban) anbefales i dag av flere ekspertgrupper som førstevalg ved medikamentell behandlingen av truende for tidlig fødsel. Dette på grunn av effekt og bivirkningsprofil. Se Veileder i Fødselshjelp fra Norsk Gynekologisk Forening her.

Last ned Behandlingsskjema for Tractocile
Bilder