2018 # Kun for helsepersonell – I følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.

Betydelig prisreduksjon på TRACTOCILE ``Ferring Pharmaceuticals A/S`` i 2018

TRACTOCILE har godkjent indikasjon utsettelse av truende prematur fødsel hos gravide voksne med regelmessige uteruskontraksjoner med minst 30 sekunders varighet og hyppighet på ≥4 pr. 30 minutter, cervikal dilatasjon på 1-3 cm (0-3 hos nullipara) og utflating på ≥50%, gestasjonsalder fra 24-33 fullgåtte uker og normal føtal hjertefrekvens.

Link til Felleskatalogen her.

Behandlingsskjema for TRACTOCILE (atosiban).

Behandlingen gis intravenøst i tre trinn. Se skjema. På spørmål om behandlingen kan gjentar etter 48 timer har RELIS utalt at det kan gjentas inntil tre ganger. Erfaringen er begrenset og det skal basere på en klinisk vurdering.

TRACTOCILE (atosiban) anbefales i dag av flere ekspertgrupper som førstevalg ved medikamentell behandlingen av truende for tidlig fødsel. Dette på grunn av effekt og bivirkningsprofil. Se Veileder i Fødselshjelp fra Norsk Gynekologisk Forening her.

Last ned Behandlingsskjema for Tractocile
Bilder