Forebygging av postpartumblødning - PABAL

PABAL har godkjent indikasjon: Forebygging av postpartumblødninger grunnet uterusatoni.

Postpartumblødning (PPB) eller blødning etter fødsel defineres slik av Veileder i Fødselshjelp 2014:

Forekomst:

  • Postpartumblødning >500 ml: ca. 25 % av alle fødende (MFR 2016)
  • Alvorlig postpartumblødning >1000 ml: ca. 5 % av alle fødende, >1500 ml: ca. 2,5 %
  • Livstruende blødning: ca. 0,37 %

Etiologi: Uterusatoni (70-90 %)

Veileder i Fødselshjelp 2014

Postpartumblødning er hyppig forekommende og alvorlig så i Norge får alle fødende forbyggende behandling.

PABAL er en langtidsvirkende okytocinagonist som skal kun gis etter at barnet er forløst, samt så snart som mulig etter fødselen, helst før morkaken er forløst.

Dosering ved keisersnitt under epidural– eller spinalanestesi: 1 ml i.v. Ytterligere doser skal ikke gis.
Dosering ved vaginal fødsel: 1 ml i.v. eller i.m. Ytterligere doser skal ikke gis.

Les mer om PABAL på Felleskatalogen

Nesten 30.000 pasienter i de landene med  «low- and lower-middle income countries” fikk temperatur stabil carbetocin ved PPH. Et samarbeied mellom Ferring, Merck for mothers og WHO. N Engl J Med 2018;379:743-752

Pabal (carbetocin) er oppført på WHO liste over essensielle legemidler

Pabal (carbetocin) inngår i WHO anbefalinger ved profylakse av PPH.

Carbetocin is more effective with favourable side-effect profile.”  Cochrane:

1 – Postpartumblødning

Start video

2 – Virkningsmekanisme

Start video

Kun for helsepersonell

I følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.