Induksjon av fødsel – PROPESS

Induksjon av fødsel eller igangsetting av fødsel utføres på fødeavdelinger/klinikker hver dag.

Mer enn hver femte fødsel settes i gang i Norge og tendensen er økende (helseatlas). Norsk Gynekologisk Forening har utarbeidet en veileder i fødselshjelp 2020.

PROPESS er et vaginalinnlegg.

Virkningsmekanisme: Lokal administrering av dinoproston til cervix gir cervixmodning med påfølgende induksjon av fødsel.

PROPESS har godkjent indikasjon: Initiering av cervixmodning hos pasienter ved termin (fra 37 fullgåtte uker). Link til Felleskatalogen og link til SPC

PROPESS vaginalinnlegg

PROPESS vaginalinnlegg frigir prostaglandin kontrollert over 24 timer. Behandlingen kan avbrytes ved å trekke vaginalinnlegget ut.

PROPESS vaginalinnlegg
https://www.obstetrikk.no/wp-content/uploads/Propess-NGF-2019.mov

Propess vaginalinnlegg (ENG)

Vaginalinnlegg som metode er ikke ny. Vaginalinnlegget Propess har vært tilgjengelig siden 1995. Teknologien er kjent siden 1989 og det er født over 11 millioner barn etter igangsetting med Propess. (Ref: Ferring Interne data 2017)

Vaginalinnlegg er en foretrukken metode i Nice Guidelines (ENG): NHS (National Institute for health and clinical excellence)

I Norge ble Propess markedsført i 2019.