Utsette truende prematur fødsel - TRACTOCILE

Betydelig prisreduksjon på TRACTOCILE (LIS anbud)

TRACTOCILE har godkjent indikasjon utsettelse av truende prematur fødsel hos gravide voksne med regelmessige uteruskontraksjoner med minst 30 sekunders varighet og hyppighet på ≥4 pr. 30 minutter, cervikal dilatasjon på 1-3 cm (0-3 hos nullipara) og utflating på ≥50%, gestasjonsalder fra 24-33 fullgåtte uker og normal føtal hjertefrekvens.

Link til Felleskatalogen her.

Behandlingsskjema for TRACTOCILE (atosiban).

Behandlingen gis intravenøst i tre trinn. Se skjema.

TRACTOCILE (atosiban) anbefales i dag av flere ekspertgrupper som førstevalg ved medikamentell behandlingen av truende for tidlig fødsel. Dette på grunn av effekt og bivirkningsprofil. Se Veileder i Fødselshjelp fra Norsk Gynekologisk Forening her.

Kun for helsepersonell

I følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.